Kontakt

Dane kontaktowe

ADRES:

Warszawsko-Mazowiecki Związek Strzelectwa Sportowego
ul. Kopernika 30, 00-336 Warszawa

Biuro czynne w każdy wtorek od godz. 9:00 do 15:00

DANE OGÓLNE:

tel.: 0-784-956-236 w dni powszednie w godz. 9:30-16:00
e-mail: wmzss@op.pl

ZGŁASZANIE ZAWODÓW:

UWAGA ZMIANA ADRESU: wmzss.kalendarz@gmail.com

SPRAWY KSIEGOWE:

ksiegowosc@wmzss.org

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH:

iod@wmzss.org
 
KRS: 158828
NIP: 701-005-73-76
REGON: 016094112

RACHUNEK BANKOWY:

PKO BP S.A. Oddział I w Warszawie
93 1020 1013 0000 0102 0154 7751

Formularz kontaktowy